Domeny na sprzedaż: mcdoner.com.pl, mckebab.pl, mcdoner.pl, kebab.info.pl, aldurra.pl, halal.com.pl, baharat.pl, pita.waw.pl, harisa.pl, habibi.com.pl, harisa.eu, halal.info.pl, halal.org.pl

Franczyza

habibi jako marka oferuje możliwość zawierania umów franczyzowych, gdzie habibi występuje jako Franczyzodawca.
System ten polega na sprzedaży towarów i technologii. Oparty jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi, niezależnymi przedsiębiorstwami – Franczyzodawcą i jego indywidualnymi Franczyzobiorcami.

Jednostki własne: 3

Wystarczy się z nami skontaktować. My wiemy, że razem możemy więcej niż osobno.

Informacje ogólne:

 • Franczyzodawca dostarcza od 80% do 100% wykorzystywanych produktów gwarantując najwyższą jakość, rzetelność, terminowość oraz konkurencyjność cen wewnątrz sieci, dystrybucję produktów, w tym wewnątrz sieci dystrybucję sosów po cenach zakupowych.
 • Franczyzodawca zapewnia Franczyzobiorcy reklamę na firmowej stronie internetowej Franczyzodawcy.
 • Franczyzodawca może proponować, ale nie zmusza, do udziału Franczyzobiorcy w akcjach promocyjnych ustalonych przez Franczyzodawcę.
 • Franczyzodawca zapewnia przepływ know-how od Franczyzodawcy do Franczyzobiorcy przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej.
 • Franczyzodawca zapewnia konsultacje, porady oraz szkolenie personelu zakończone dyplomem. Pierwsze szkolenie jest płatne 600 zł. Kolejne szkolenia są nieodpłatne, przy czym każdy dyplom kosztuje 150 zł. Franczyzobiorca ponosi koszty przejazdu i zakwaterowania swoich pracowników biorących udział w szkoleniach.
 • Umowa franszyzy zostaje zawarta na okres 1 roku kalendarzowego od dnia zawarcia.
 • Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z wyprzedzeniem 1 miesiąca po pisemnym potwierdzeniu odbioru.
 • Koszty umowy pokrywa Franczyzobiorca.

Motto: w jedności jest potęga.

Zalety franszyzy:

 • Młoda, lecz prężna i dynamiczna sieć kebabów w Polsce.
 • Oryginalne przyprawy z własnego składu przypraw i produktów orientalnych.
 • Gwarancja wysokiej jakości usług i produktów, które wytwarzane są na indywidualne zamówienia Franczyzodawcy przez pieczołowicie dobranych renomowanych producentów.
 • Zakup towarów i produktów wewnątrz sieci po cenach konkurencyjnych.

Wady franszyzy:

 • Duża dyscyplina wewnątrz sieci.

Wariant I

Informacje dla franczyzobiorców:

Franczyzobiorca dysponuje prosperującym lokalem gastronomicznym, a swoją działalność zamierza rozszerzyć o kebab z logo habibi.

Przewidywana suma inwestycji:

 • wykonanie adaptacji lokalu, zakup umeblowania i wyposażenia gastronomicznego wg zaleceń Franczyzodawcy od 50 tys. zł w zależności od wielkości lokalu (minimalna powierzchnia lokalu 25 m2),
 • bezzwrotna opłata franczyzowa wstępna 5 tys. zł za 1 rok na rzecz Franczyzodawcy,
 • opłata franczyzowa 3% od obrotu brutto miesięcznie po przekroczeniu 30 tys. zł obrotu brutto miesięcznie

Podstawowe wymagania sieci:

 • powierzchnia lokalu od 25 m2,
 • tytuł prawny do lokalu.

Wariant II

Informacje dla franczyzobiorców:

Franczyzobiorca dysponuje lokalem spełniającym wszelkie wymagania, a Franczyzodawca wyposaża lokal Franczyzobiorcy w następujące urządzenia gastronomiczne:

 • Okap 2,5 m,
 • Stół roboczy 2,5 m,
 • Zlewozmywak dwukomorowy,
 • 2 opiekacze pionowe do kebaba,
 • 1 grill kontaktowy,
 • Frytkownicę,
 • Kuchnię mikrofalową.

Przewidywana suma inwestycji:

 • Za dostarczone przez Franczyzodawcę urządzenia gastronomiczne Franczyzobiorca płaci kaucję w kwocie 5 tys. zł netto,
 • Bezzwrotna opłata franczyzowa wstępna 5 tys. zł za 1 rok na rzecz Franczyzodawcy,
 • opłata franczyzowa 3% od obrotu brutto miesięcznie po przekroczeniu 30 tys. zł obrotu brutto miesięcznie

Wariant III

Informacje dla franczyzobiorców:

Franczyzobiorca posiada wyposażony lokal. Zainteresowany jest zakupem towarów i produktów. Jednorazowa minimalna wartość zamówienia to 2.700 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) wg cennika do 200 km dostawy, każde 100 km dalej zwiększa wartość zamówienia o 700 zł brutto lub odbiór osobisty (ceny do negocjacji).